Предприятия группы Метинвест Feedback

Маріупольський МК ім. Ілліча
Results
 

Соціальна політика

ПАТ «ММК ім. Ілліча» - містоутворююче підприємство, яке є одним з найбільших роботодавців та платників податків у місті Маріуполі. Соціальна політика компанії спрямована на підвищення ефективності праці, соціальної захищеності працівників і підтримання стабільності у трудових колективах.

Значимою частиною корпоративної стратегії є довгострокові і короткострокові соціальні програми:

  • "Ветеран" (різні види допомоги учасникам ВВВ, інвалідам, пенсіонерам);
  • "Молодь" (прийом на роботу випускників ПТУ, технікумів, вузів);
  • "Житло у кредит";
  • "Авто у кредит";
  • корпоративні програми страхування життя і здоров'я.

Розвиваючи принципи соціальної відповідальності бізнесу, підприємство вкладає значні кошти в розвиток інфраструктури міста, включаючи ремонт доріг та благоустрій території, надає допомогу освітнім та медичним закладам.

ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» неодноразово визнавалося переможцем всеукраїнських конкурсів «Кращий роботодавець року», «Золота фортуна», «Сумлінний платник податків».

Одним із пріоритетів соціальної політики компанії є працевлаштування молоді. Спільно з ПДТУ успішно реалізується інноваційно-освітня програма спецпідготовки молодих фахівців на замовлення ММКI «Іллічівська перспектива». Ефективним механізмом підвищення професійного рівня молодих працівників є конкурси професійної майстерності, участь у міжнародних науково-технічних конференціях, стажування, обмін досвідом і т.д.

Сучасні підходи до підготовки та перепідготовки кадрів, включаючи керівників та управлiнцiв, спрямовані на розкриття творчого потенціалу, використання можливостей кожного працівника компанії. З цією метою була реалізована корпоративна програма «Молоді лідери ММКI», яка дозволила виявити найбільш перспективних молодих фахівців, ініціаторів впровадження інновацій. Найбільш активні учасники проекту були призначені на керівні посади в структурних підрозділах і включені до кадрового резерву.

Вводячи нові стандарти виробничої культури, компанія дотримується концепції Загальної якості управління, реалізуючи її в усіх сферах діяльності.

На комбінаті діє ряд громадських організацій, орієнтованих на вирішення питань окремих категорій працівників - молоді, ветеранів, жінок, інвалідів.

З метою забезпечення соціальної захищеності людей з обмеженими можливостями за останні роки на комбінаті створено спеціалізовані робочі місця для працевлаштування інвалідів.