Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»
Results
 

Турбота про довкілля

Будучи підприємством з повним металургійним циклом ПАТ «ММК ім. Ілліча» приділяє першорядне значення природоохоронним заходам. Компанія послідовно домагається скорочення впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище, а також прагне забезпечити сприятливе середовище проживання для населення в місті Маріуполі.

Екологічна стратегія розвитку підприємства базується на комплексній програмі реконструкції і модернізації виробництва з впровадженням нових екологічно чистих технологій з урахуванням комплексу природоохоронних заходів.

Фахівцями комбінату за участю провідних наукових центрів України розроблена довгострокова природоохоронна програма , яка зачіпає всі основні переділи металургійного виробництва. Її реалізація дозволить істотно знизити викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище з урахуванням зростання виробництва продукції.

Компанія безперервно удосконалює систему управління навколишнім середовищем, розглядаючи її як одну з умов конкурентоспроможності продукції.

Для реалізації цього напрямку комбінат бере на себе зобов'язання:

  • впроваджувати передові технології і модернізувати існуючі процеси виробництва, передбачаючи зниження негативного впливу на навколишнє середовище;
  • безперервно вдосконалювати систему екологічного менеджменту;
  • при розробці інвестиційних проектів проводити кількісну оцінку впливу на навколишнє середовище і здоров'я, використовуючи доступні методи;
  • оптимізувати виробничі процеси, домагається енергозбереження, зниження питомого споживання природних ресурсів, знешкодження та використання відходів;
  • вести відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами про екологічні аспекти розвитку комбінату.

На підприємстві повністю вирішені питання використання таких відходів виробництва як окалина, зварювальний шлак, відсів агломерату, колошниковий пил, металургійні шлами.
Конвертерні шлаки після переробки використовуються при виробництві агломерату, з доменних шлаків виробляють гранульований шлак та будівельні матеріали.
Відпрацьовані нафтопродукти, які накопичуються на системах очищення водооборотних циклів водопостачання, повністю використовуються при виробництві товарних мастил.
В даний час показники питомих викидів на тонну продукції, що випускається ПАТ «ММК ім. Ілліча» не перевищують показників кращих українських і російських металургійних підприємств.
ПАТ «ММК ім. Ілліча» проведена робота з очищення русла річки Кальчик.
У найближчій перспективі компанія має намір закрити мартенівське виробництво, оснастити сучасними, високоефективними очисними системами діюче обладнання та агрегати в усіх металургійних переділах підприємства.