Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»
Results
 

Соціально-економічний розвиток

ПАТ «ММК ім. Ілліча» - підприємство більш ніж з віковою історією. Основна діяльність компанії в нинішніх умовах спрямована на вдосконалення основних виробничих потужностей, технічних та будівельно- архітектурних рішень з використанням останніх досягнень науки і техніки.

Модернізація виробництва, впровадження сучасних технологій та інформаційних систем дозволяє промисловому підприємству безперервно розширювати спектр своєї продукції, підвищувати її якість і знижувати виробничі витрати.

Стратегічним напрямом компанії є закриття застарілого мартенівського виробництва, реконструкція аглофабрики, конвертерного цеху, ЛПЦ «1700»  з повним оснащенням металургійного устаткування високоефективними очисними установками та спорудами. Зниження негативного впливу на навколишнє середовище компанія вважає пріоритетним напрямком у розвитку сучасного промислового виробництва.

Головною складовою руху компанії до наміченої мети є персонал ПАТ «ММК ім. Ілліча». У зв'язку з поставленими завданнями розвиток професіоналізму та ініціативи всіх працівників компанія вважає своїм головним завданням.

Для створення унікальних конкурентних переваг компанія веде цілеспрямовану роботу з дослідження характеристик і потенційних можливостей ринку, аналізу розподілу часток ринку між підприємствами галузі, аналізу збуту, вивчення тенденцій ділової активності на світовому металоринку, вивченню товарів конкурентів, прогнозування та вивчення політики цін.

Процеси менеджменту комбінату регулюються міжнародними стандартами та стандартами підприємства системи якості відповідно до вимог ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001), що дозволяє постійно самовдосконалюватися.