Предприятия группы Метинвест Feedback

Маріупольський МК ім. Ілліча
Results
 

Інвестиції та іновації

Вся виробнича діяльність металургійного комбінату з періоду створення до теперішнього часу нерозривно пов'язана з модернізацією існуючого обладнання, введенням нових сучасних виробничих потужностей і вдосконаленням технологічних процесів з метою забезпечення постійно зростаючих вимог до продукції та збільшення продуктивності агрегатів.

Пріоритетними напрямками технічного переозброєння є:

  • енерго- і ресурсозбереження;
  • підвищення якості та розширення сортаменту металопродукції;
  • збільшення виробництва продукції;
  • захист навколишнього середовища.

Щодо кожного напрямку розроблені та успішно реалізуються конкретні програми.

З 2013 року в ПАТ «ММК ім. Ілліча» реалізується інноваційний проект з впровадження програми «Ощадливе підприємство», мета якої - усунення усіх видів втрат на виробництві, досягнення високих результатів роботи комбінату.

У рамках реалізації програми в структурних підрозділах ММКI поетапно впроваджуються базові інструменти «Ощадливого підприємства»: «5С» (створення раціонального робочого місця), візуальний менеджмент, щоденне управління, ефективне інформування, ТРМ (загальне обслуговування обладнання), SMED ( швидке переналагодження обладнання) , КПЕ (ключові показники ефективності), СПП (система подачі пропозицій) , КБВ (команди безперервного вдосконалення), СОП (стандартні операційні процедури).

Реалізація інструментів «Ощадливого підприємства» на комбінаті дає реальний ефект з підвищення обсягів виробництва, скорочення витрат на енергоресурси, зниження собівартості продукції, поліпшення умов праці працівників. Залучення кожного співробітника в процес безперервного вдосконалення сприяє переходу підприємства на більш якісний рівень розвитку, що дозволяє успішно конкурувати на світовому ринку металопродукції.

Проекти

На ММКI стартував найбільший за всю історію незалежної України інвестиційний проект реконструкції аглофабрики . На першому етапі за агломашинами буде встановлено нове пило- газоочисне обладнання. Група Метінвест підписала договір з італійською компанією Termokimik Corporation, провідним виробником обладнання для промпідприємств у сфері охорони навколишнього середовища, на проведення базового інжинірингу в рамках модернізації аглофабрики ПАТ «ММК ім. Ілліча».

Загальні інвестиції в проект складуть близько $ 220 млн. Поступово в ходi здійснення реконструкції аглофабрики підприємство досягне міжнародних екологічних стандартів щодо викидів пилу та оксиду сірки.