Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»
Results
 

Одним з головних пріоритетів роботи ПАТ «ММК ім. Ілліча» є забезпечення надійної та безаварійної роботи технологічного обладнання і створення безпечних умов праці на виробництві. На комбінаті ведеться цілеспрямована робота з навчання та підвищення професійного рівня спеціалістів з охорони праці, яким відводиться важлива роль у зниженні виробничого травматизму.

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечуються сучасними засобами індивідуального захисту, спецодягом та взуттям.

У структурних підрозділах традиційно проходять Дні охорони праці, в ході яких з персоналом проводяться роз'яснювальні бесіди з питань виробничої безпеки та стану робочих місць, оформлюються тематичні інформаційні стенди.

Комбінат приділяє особливу увагу проведенню оглядів-конкурсів з охорони праці, спрямованих на підвищення контролю та прозорості системи управління охороною праці та сприяють запобіганню травматизму на виробництві.

На підприємстві активно впроваджуються нові сучасні стандарти безпеки, спрямовані на усунення ризиків і забезпечення норм і правил з охорони праці на виробництві. Так в 2013 році була впроваджена система «5 зірок».

 • Стандарт з визначення корінних причин пригод. Визначення корінних причин проводиться протягом 20 днів. Тут враховуються безліч чинників і навіть ті, які теоретично могли привести, але не призвели до нещасного випадку, або могли істотно знизити тяжкість її наслідків.
 • Оцінка ризиків методом ДБР (дослідження безпеки робіт) - застосовується для визначення небезпек та оцінки ризиків поточних чи запланованих робіт.
 • Аналіз безпеки виконання робіт (АБВР) - це досить серйозний інструмент у забезпеченні власної безпеки трудящих.
 • Аудити безпеки. Для проведення аудиту залучаються всі структурні підрозділи комбінату. У перевірочних списках враховані всі можливі питання (близько 25 - 30 пунктів) щодо забезпечення безпеки, на які необхідно звернути увагу при підготовці та виконанні тієї чи іншої роботи.
 • Блокування, маркування, перевірка (БМП). Стандарт передбачає відключення та індивідуальне блокування кожного джерела енергії. Диє за принципом: одне джерело енергії - один працівник - один замок - один ключ.
 • Стандарт забезпечення безпеки робіт, що виконуються за нарядами -допусками .
 • Оцінка і зниження ризиків виробничих процесів.

Мета Системи « 5 зірок» - заохочення позитивних результатів і запобігання негативної поведінки (впливу) в галузі охорони праці, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища (ОП , ПБ , ОНС) та пожежної безпеки, а також Мета даної системи - посилення зацікавленості співробітників в безпечній роботі , запобігання порушень норм і правил з охорони праці, зниження кількості небезпечних дій та умов на виробництві.

Враховуючи масштаби наслідків можливих аварій при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів, ММК імені Ілліча приймає на себе зобов'язання:

 • безперервно покращувати умови праці на робочих місцях, удосконалювати технологічні процеси для зниження пов'язаних з ними ризиків;
 • навчати і підтримувати достатній рівень підготовки персоналу, підрядників для забезпечення безпечного виконання робіт;
 • знизити можливі негативні наслідки від впровадження нововведень, використовуючи комплексне планування і процедури з охорони праці;
 • забезпечити необхідну ступінь готовності персоналу до дій з локалізації аварійних ситуацій;
 • здійснювати мотивацію працівників на безпечне виконання робіт, охорону праці;
 • інформувати зацікавлені сторони про політику підприємства, співпрацювати з ними в галузі охорони праці.

Дотримання вимог законодавчих і нормативних актів України з охорони праці є основним напрямком політики компанії.

За підсумками роботи ММКI неодноразово визнавався кращим в організації охорони праці серед підприємств виробничої сфери Маріуполя.